Huisregels - Jongerencentrum Stek

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Informatie
 


 

HUISREGELS

HUISREGELS JONGERENCENTRUM STEK


Openingstijden:
Woensdag        20:00 t/m 23:00 uur
Vrijdag              21:00 t/m 01:00 uur
Zaterdag           22:00 t/m 03:00 uur (zie feestagenda)
Zondag             16:00 t/m 23:00 uur

Voor de veiligheid voor u- en onszelf gelden er de volgende regels:

1. Geen toegang meer op vrijdag na 0:00 uur, op zaterdag geen toegang meer na 01:30 uur.
2. U betreedt het pand en terrein van het Stek op eigen risico, het Stek is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en letsel.
3. Een geldig legitimatiebewijs (geen kopie ed.) is verplicht voor iedereen.
4. Alcoholische dranken worden niet geschonken aan mensen onder de 18 jaar.
5. Het nuttigen van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan.
6. Op verzoek van de “portier”  (ingehuurd of medewerker) kan er gefouilleerd worden.
7. Attributen die kunnen worden gebruikt als slag-, steek-, of vuurwapen, worden in beslag genomen en overhandigt aan de Politie. Wanneer deze in illegaal bezit zijn, wordt er in alle gevallen aangifte gedaan.
8. Het verhandelen of gebruik van drugs is binnen het Stek en rondom het Stek verboden.
9. Roken is in het gebouw verboden. Er kan buiten op de aangewezen plaatsen gerookt worden.
10. “Deurmensen” zijn gemachtigd om bezoekers te verzoeken het halletje te verlaten.
11. Geen glazen en / of drank buiten het pand.
12. “De portier” is gemachtigd om mensen de toegang te ontzeggen en zo nodig mensen te verwijderen, als zij daartoe aanleiding geven.
13. Bij tijdelijke ontzegging van toegang tot het Stek wordt u, de ouders en de Politie daar schriftelijk van op de hoogte gesteld.
14. Op verzoek van de kassamensen moet u uw ledenpas tonen, uitsluitend op vertoon van uw ledenpas krijgt u korting.
15. Bij ongeregeldheden of overlast binnen / buiten  het Stek, kan een “Gele Kaart” aan de desbetreffende personen worden gegeven. Een tweede overtreding betekent een “Rode Kaart”. Dit leidt automatisch tot een ontzegging voor minimaal 6 mnd. Ernstige overtredingen betekent direct een “Rode Kaart”.
16. De portier is gemachtigd om zowel in het Stek als in de omgeving van het Stek de orde te bewaren en de overlast te voorkomen. Bij ongeregeldheden kan de politie worden ingeschakeld.
17. Binnen en buiten het Stek worden racisme en discriminatie niet getolereerd.
18. Tot slot: wij proberen het voor jullie en ons zo gezellig mogelijk te houden. Houd het zelf ook gezellig, dan maken we er samen een gezellige avond van!


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu